انجمن علمی اپتومتری ایران

آخـریــن مطالب

خانم فاطمه مرادی(اصول و کاربردهای اولتراسونوگرافی بی اسکن در اپتومتری)

خانم فاطمه مرادی(اصول و کاربردهای اولتراسونوگرافی بی اسکن در اپتومتری)

اصول و کاربردهای اولتراسونوگرافی بی اسکن در اپتومتری

 

 1. دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده علوم توانبخشی

Abstract: بی اسکن یک وسیله ی بسیار مهم در ارزیابی کلینیکی بیماری های مختلف چشم و اوربیت است. با یادگیری نشانه ها و تکنیک های معاینات مناسب با اولتراسونوگرافی ، میتوان اطلاعات مناسبی جمع آوری کرد که به راحتی از طریق معاینات کلینیکی به دست نمیایند . اولتراسوند بی اسکن در زمانی که ساختارهای داخل چشم غیر قابل مشاهده باشند یا به سختی مشاهده میشوند میتواند مفید باشد در واقع شرایطی که از معاینه ی نرمال داخل چشم جلوگیری میکند. شامل: مشکلات پلک ( ادم شدید )، کدورت شدید قرنیه ( ادم یا اسکار )، هایفما، کاتاراکت متراکم، کدورت های ویتره و... در بسیاری از موارد اولتراسونوگرافی میتواند به طور دقیق از ساختارهای داخل چشم تصویر برداری کند و اطلاعات باارزشی در مورد موقعیت لنز ، ویتره ، رتین ، کروئید و اسکلرا به ما بدهد با این حال ، در بعضی از مواقع حتی اگر پاتولوژی قابل روئیت درمعاینات کلینیکی وجود داشته باشد ، اولتراسوند میتواند به منظور اهداف تشخیصی استفاده شود. مثلا در تمایز آسیب های مربوط به آیریس و سیلیاری بادی ، تومورهای چشمی، تمایز رگماتوژنز از جدایی اگزوداتیو رتین و تمایز پاپیل ادما از دروزن دیسک و... از آن جا که چشم ساختاری است که به وسیله ژل و مایعات پر شده در نتیجه از اولتراسوند می توان برای مشاهده ی ارزیابی پاتولوژی های چشمی استفاده کرد.

ادامه مطلب

آقایﻣﺴﻠﻢ ﮐﻤﺎﻧﮕﺮ(CLINICAL UTILITY OF OPTICAL COHERENCE TOMOGRAPHY IN GLAUCOMA)

آقایﻣﺴﻠﻢ ﮐﻤﺎﻧﮕﺮ(CLINICAL UTILITY OF OPTICAL COHERENCE TOMOGRAPHY IN GLAUCOMA)

CLINICAL UTILITY OF OPTICAL COHERENCE TOMOGRAPHY IN GLAUCOMA

 1. shahid beheshti

Abstract: Optical coherence tomography (OCT) has established itself as the dominant imaging modality in the management of glaucoma and retinal diseases, providing high-resolution visualization of ocular microstructures and objective quantification of tissue thickness and change. This article reviews the history of OCT imaging with a specific focus on glaucoma. We examine the clinical utility of OCT with respect to diagnosis and progression monitoring

ادامه مطلب

آﻗﺎي رﺿﺎ ﯾﻮﺳﻔﯽ(ENDOTHELIAL SPECULAR MICROSCOPY)

آﻗﺎي رﺿﺎ ﯾﻮﺳﻔﯽ(ENDOTHELIAL SPECULAR MICROSCOPY)

ENDOTHELIAL SPECULAR MICROSCOPY

Shahid Beheshti University of Medical Sciences, School of Rehabilitation

Abstract: Endothelium is the innermost layer of cornea - consisting of 350000-500000 cells. This layer has some vital functions. It provides water and nutrition for adjacent corneal layers and has a barrier function which controls in and out flow and hydration of cornea by inter-cellular tight junctions and active processes. Hexagonal cell shapes of this layer permits to take best use of each cell ( hexagone has largest surface in similar border size among different cell shapes). Large defects in this layer leads to corneal decompensation and corneal opacity. Endothelial integrity is analyzed by specular endothelial microscopy. Specular reflection is normal reflection bouncing of a surface and seen when there is a regular smooth surfaced optical interface between two different medias of unequal refractive indices and incident light angle equals with reflection angle to observer. Due to 0.022% difference between endothelium and aqueous humor, its reflection is observed on aqueous and it's image can be captured. This method provides us with an image of endothelial mosaic which lets us to check number, density and shape of endothelium layer. Contact and noncontact methods are two types of microscopy. Former one needs anaesthesia and lets us capture more cells. Latter method is more common but can visualize fewer cells. Comparison method, frame method, corner to corner method and center method are methods used for cell counting. Cell density, polymegathism (coefficient of variance) and pleomorphism (percent of hexagonal cells) are important factors TO NOTE to decide on integrity of endothelium. These factors can be abnormal in different conditions eg. Long term CL use, glaucoma and corneal dystrophies. There are some factors which can affect endothelial analyzing: quality of image, expertise of analyzer in determining single cell, number of cells in each sample

ادامه مطلب

خانم نیلوفر طهرانچی(ASSESSING OCULAR ABERRATION WITH OPD SCAN III)

خانم نیلوفر طهرانچی(ASSESSING OCULAR ABERRATION WITH OPD SCAN III)

ASSESSING OCULAR ABERRATION WITH OPD SCAN III

 

Rehabilitation Research Center,Department of Optometry,School of Rehabilitaion Sciences,Iran University of Medical Sciences,Tehran,Iran

Abstract: Aberration is a defect in optical system in which light rays emerging from one object point fail to form on single image point and several blurry image points are formed. The wave from that forms the image is not sphere.The difference between the ideal image and the formed image is called optical aberration.examining the aberrations reveals the changes that the optical system makes to the phase of the imported light beam.As the error distance increases from zero,the blur rate of the image increses and the retinal image shape differs from the expected ideal image. There are several devices that can evaluate the amount of these optical aberrations among which the OPD Scan III has received special attention.OPD is combined with topography,refractometry,keratometry and pupillometry in a single device to overcome a number of potential problems.wave front’s analysis provides us with information about the general refractive status of the eye,including the cornea,lens,and retina.It also provides us with the aberrations that occur due to dilation.The biggest advantage of wave front technology is in the custom ablation planning,it is also useful for screening patients for refractive surgery. Wave front’s analysis helps to explain and express aberrations when they are not clear in corneal topography

ادامه مطلب

آقای سعید باقری(نحوه مواجهه و تشخیص عوارض بینایی ناشی از مصرف کلروکین و هیدروکسی کلروکین)

آقای سعید باقری(نحوه مواجهه و تشخیص عوارض بینایی ناشی از مصرف کلروکین و هیدروکسی کلروکین)

نحوه مواجهه و تشخیص عوارض بینایی ناشی از مصرف کلروکین و هیدروکسی کلروکین

 1. Department of Optometry, Alavi Eye Hospital, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran

Abstract: مقدمه: چشم به دلیل ساختار جامعش آماج عوارض جانبی داروهای متعددی است که از معروفترین آنها داروی کلروکین و هیدروکسی کلروکین است. نحوه مواجهه با بیماران مصرف کننده کلروکین و هیدروکسی کلروکین در معاینات اپتومتریک بر اساس آخرین پیشنهاد آکادمی چشم آمریکا به شرح ذیل است : الگوی رتینوپاتی : در بسیاری ازچشمها موضع تخریب ناشی از توکسیسیته کلروکین در منطقه پارافووه‌آل است گرچه در بیماران آسیایی این نقص اغلب در نواحی اکستراماکولار مشاهده می‌شود. دوز: دوز ایمن برای هیدروکسی کلروکین کمتر (یا برابر) با 5 میلی گرم به ازای هر کیلو وزن بدن است، ولی بر اساس مطالعات قدیمی دوز ایمن برای کلروکین مقداری برابر یا کمتر از 3/2میلی گرم به ازای هر کیلو وزن بدن می‌باشد. ریسک توکسیسیته: ریسک بروز توکسیسیته ارتباط مستقیم با دوز دارو و مدت زمان درمان دارد . در دوزهای ایمن تا 5 سال مصرف، ریسک کمتر از یک درصد است . ریسک فاکتورهای مهم : غیر از دوز بالا و مصرف طولانی، بیماریهای کلیوی و مصرف تاموکسیفن نیز از دیگرریسک فاکتورهای قابل ذکر هستند. جدول زمان بندی معاینات : معاینه پایه اولیه قبل از شروع مصرف دارو به منظور رد بیماریهای احتمالی ماکولا ضروری است. معاینات سالانه بعد از 5 سال مصرف مداوم توصیه میشود تستهای تشخیصی: تستهای اولیه مهم برای این بیماران عبارتند از پریمتری اتوماتیک و SD-OCT. جایگاه مولتی فوکال ای آر جی (mfERG) به عنوان تاییدیه ای ابجکتیو برای پریمتری است و تست فاندوس اتوفلورسنس (FAF) هم نقص را به صورت توپوگرافیک نشان میدهد . توکسیسیته: توکسیسیته ناشی از کلروکین وهیدروکسی کلروکین برگشت پذیر نبوده و درمان خاصی نیز ندارد. تشخیص این سمیت در مراحل اولیه قبل از تخریب لایه اپیتلیوم پیگمانته رتین حائز اهمیت است تا از این طریق از زوال دید مرکزی جلوگیری شود.

Saeed Bagheri, saeedbagheri1978@gmail.com 09144167686 1 *

ادامه مطلب

آقای سید صابر صحیح النسب (مروری بر روش های بیومتری ومحاسبه قدرت لنز داخل چشمی)

آقای سید صابر صحیح النسب (مروری بر روش های بیومتری ومحاسبه قدرت لنز داخل چشمی)

مروری بر روش های بیومتری ومحاسبه قدرت لنز داخل چشمی

 

کارشناس ارشد اپتومتری از دانشگاه علوم پزشکی ایران

Abstract:

دستیابی به دید دقیق بعد از جراحی از اهمیت بالایی در آب مروارید و جراحی انکسار مدرن برخوردار است. مقالات جدید خطاهای ناخواسته بعد از عمل را به انحنای قرنیه ، طول محوری و تخمین موقعیت IOL پیوند داده اند. در این بررسی اصول و روشهای محاسبه قدرت لنزهای داخل چشم (IOL) توضیح داده می شود و تئوری های فرمول های محاسبه قدرت IOL با استفاده از روش های رگرسیون و نوری با استفاده از مدل های "لنز نازک" و "لنز ضخیم" و همچنین روش های دقیق ray-tracing شرح داده می شود همچنین این فرمول ها در افراد خاص نیز مورد بررسی قرار می گیرد. این مقاله مروری بر اهمیت ایجاد یک برآورد دقیق از قدرت قرنیه و همچنین یک تکنیک دقیق برای اندازه گیری طول محوری و روشهای دقیق پیش بینی عمق اتاقک قدامی بعد از عمل (ACD) تأکید دارد.

ادامه مطلب

خانم دکتر آسیه احصایی(Cyclopentolate versus tropicamide on anterior segment angle parameters with optical coherence tomography in three refractive groups)

خانم دکتر آسیه احصایی(Cyclopentolate versus tropicamide on anterior segment angle parameters with optical coherence tomography in three refractive groups)

Cyclopentolate versus tropicamide on anterior segment angle parameters with optical coherence tomography in three refractive groups

Background and Aim: This study aims to compare the effects of cyclopentolate and tropicamide on anterior segment angle parameters using Optical Coherence Tomography (OCT) in three refractive groups in adults.

Methods: Sixty healthy individuals were recruited and assigned into three refractive groups according to inclusion criteria. At baseline visit, anterior segment angle parameters were measured using anterior segment OCT in the right eye. All measurements were repeated at two separate visits, one week apart, after administration of tropicamide 1% and cyclopentolate 1% at similar conditions. Anterior segment angle parameters were recorded at temporal areas (180 degrees).

Results: Sixty participants (29 men and 31 women, age: 27.82±4.71 years) completed the experiment. Baseline mean spherical equivalents were +1.52±1.20D, -0.04±0.33D and -1.91±0.91D in hyperopic, emmetropic and myopic groups, respectively. No statistically significant differences were found between tropicamide and cyclopentolate for all angle parameters in three refractive groups. Both drops exhibited an increase in all parameters in three refractive groups. Analysis between refractive groups revealed that a more hyperopic refraction was associated with less TIA, AOD and ACD parameters in baseline, after tropicamide and cyclopentolate instillations.

Conclusion: Topical application of cycloplegic eye drops in healthy individuals lead to significant increment of ACD and anterior segment angle parameters, regardless of refractive status. Moreover, lower values of ACD and anterior segment angle parameters in hyperopic individuals after administration of cycloplegic drops should be taken into account during biometric measurement and phakic IOL implantation. Due to shorter effect and recovery time and less ocular/systemic reaction of tropicamide versus cyclopentolate, tropicamide could be a recommended cycloplegic agent for diagnostic and therapeutic procedures.

 

Asieh Ehsaei1 *, Nasser Shoeibi 2 , Nasrin Moghadas Sharif 3 , Maryam Heydari 4 , Negareh Yazdani 3 , Somayeh Ghasemi-moghaddam 4

 1. 1.Department of Optometry, School of Paramedical Sciences, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran 2.Refractive Errors Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
 2. Eye Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
 3. 1.Student Research Committee, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran 2.Department of Optometry, School of Paramedical Sciences, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
 4. Department of Optometry, School of Paramedical Sciences, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
ادامه مطلب

آقای علیرضا جمالی(ANNULAR INTRA-CORNEAL INLAY FEATURES)

آقای علیرضا جمالی(ANNULAR INTRA-CORNEAL INLAY FEATURES)

ANNULAR INTRA-CORNEAL INLAY FEATURES

 

 1. Rehabilitation Research Center, Department of Optometry, School of Rehabilitation Sciences, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

Abstract: As proposed in 1978, the intra-stromal corneal rings began to use for myopia adjustment. The purpose of this method is to lessen the sphero-cylindrical refractive error by reducing corneal curvature and diminishing the higher-order aberrations due to increasing in corneal regularity. Today, the intra-corneal rings commonly uses for corneas with mild to moderate keratoconus, provided that the cornea has no central scar and the patient could not tolerate contact lenses. Inserting the rings inside the cornea increase the centrality of the corneal apex, thereby facilitating contact lens fitting and enhancing comfort as well as increasing in best corrected visual acuity. Changes in corneal situation is described by the Barraquer’s law, in which when a material is increased in the corneal periphery or decreased in the center of the cornea, a flattening effect is enhanced. Intra-corneal rings generally fall into two categories: 1.Intra-Corneal Ring Segments (ICRS) up to 355 degree arc such as Ferrara ring (Ferrara Ophthalmic Ltd.), Intacs (Addition Technology Inc.), and Keraring (Mediphacos Ltd.) 2. Intra-Corneal Continues Complete Rings including Myoring (Dioptex GmbH, Austria) and Annular Intra-Corneal Inlay (AICI, Ophthalight cor. Tehran, Iran). The AICI is available in 4 different thicknesses (140, 160, 180 and 200 microns) that will be selected depending on the corneal conditions. One of the features of AICI is that unlike Myoring, it is not flat and these rings are made in a curved shape with a base curve of 7.4. Therefore, due to the similarity close to the curvature of the cornea, it is expected that the changes created will be different from other rings. This study evaluates the structural features, patient selection and specific results following the AICI implant inside the keratoconic cornea.

ادامه مطلب

آقای دکتر مسعود صادقی(CHITOSAN PROPERTIES AND ITS APPLICATIONS IN OPHTHALMOLOGY AND OPTOMETRY)

آقای دکتر مسعود صادقی(CHITOSAN PROPERTIES AND ITS APPLICATIONS IN OPHTHALMOLOGY AND OPTOMETRY)

CHITOSAN PROPERTIES AND ITS APPLICATIONS IN OPHTHALMOLOGY AND OPTOMETRY

 

Abstract:خواص Chitosan و کاربردهای آن در چشم پزشکی و اپتومتری دکتر مسعود صادقی، دکتر عباس عظیمی خراسانی، دکتر پرستو تاج زاده، دکتر مریم عرفانی حقیری پس از سلولز، chitin فراوان¬ترین پلی¬ساکارید طبیعی در کره زمین و ماده تقویت کننده ساختمان سخت¬پوستان و حشرات و... است. chitosan مشتق اصلی chitin است که با حذف عامل استیل از نیتروژن (داستیلاسیون) بدست می¬آید. خصوصیات بیولوژیک chitosan به شرح زیر معرفی گردیده است: • سازگاری با بافت زنده: یک پلیمر طبیعی است؛ قابل تجزیه زیستی به اجزاء اولیه تشکیل دهنده است؛ ایمن و غیر سمی است. • با قدرت به سلولهای پستانداران و میکروبها می¬چسبد. • اثر بازسازی کننده روی بافت پیوندی لثه دارد. • تشکیل استئوبلاستهای مسئول ساخت استخوان را تسریع می¬نماید. • باعث توقف خونریزی می¬شود. • رشد قارچها را متوقف می¬کند • خاصیت اسپرم کشی دارد. • ضد تومور است. • اثر ضد افزایش کلسترول خون دارد. • تسریع کننده تشکیل استخوان است. • آرامبخش سیستم اعصاب مرکزی است. • تقویت کننده سیستم ایمنی است. کاربردهای Chitin وChitosan: ü عکسبرداری ü لوازم آرایش و گریم ü غذا و تقویت کننده¬ها ü مهندسی آب ü تهیه کاغذ ü تولید باطری خشک ü ساخت پوست مصنوعی ü سیستمهای دارورسانی ü بیوتکنولوژی ü چشم پزشکی: chitosan واجد کلیه خصوصیات مناسب برای ساخت یک عدسی تماسی ایده¬آل است از جمله: شفافیت اپتیکی، ثبات مکانیکی، اصلاح اپتیکی مناسب، قابلیت عبور گاز بخصوص درمورد اکسیژن، قابلیت خیس شدن و سازگاری ایمونولوژیک. فیلمهائی که از دپلیمریزه کردن نسبی و تخلیص chitosan تهیه شد از نظر اپتیکی شفاف، دارای مقاومت کششی و مقاومت به پاره شدن و قابلیت کشسانی مناسب بود و محتوای آب و قابلیت عبور اکسیژن مناسب داشت. قابلیت بسیار مناسب تبدیل chitosan به فیلم نازک در کنار خواص ضدمیکروبی و ترمیم کننده زخم، آن را کاندید مناسبی برای توسعه عدسی تماسی بانداژ می¬نماید. در این مقاله به مرور تعدادی از پژوهشهای مرتبط با این خواص پرداخته می¬شود.

 

Masoud Sadeghi1 *, Abbas Azimi Khorasani2 , Parastoo Tajzadeh2 , Maryam Erfani Haghiri3

 1. Shahid Beheshti university of medical sciences
 2. Mashhah university of medical sciences
 3. Razavi hospital, Mashhad-Iran
ادامه مطلب

خانم شیوا باقری(Corneal densitometry in patients with severe delayed-onset mustard gas keratopathy versus patients suffered from chronic corneal scarring)

خانم شیوا باقری(Corneal densitometry in patients with severe delayed-onset mustard gas keratopathy versus patients suffered from chronic corneal scarring)

Corneal densitometry in patients with severe delayed-onset mustard gas keratopathy versus patients suffered from chronic corneal scarring

Background and Aim: Purpose: This study was performed to evaluate the corneal densitometric values extracted from Pentacam HR in two groups of delayed-onset mustard gas keratopathy(DMGK) and chronic herpes simplex corneal scarring.

Methods: Methods: This study included two groups, and each of them contained twenty eyes. All participants were examined using the Pentacam HR. Corneal densitometry was measured over a 12-mm diameter area, divided by annular concentric regions and depths. total corneal densitometry in the anterior, central and posterior layers and 0 - 2mm, 2 - 6 mm, 6 -10 mm and 10 - 12 mm annulus were extracted. Also the mean total densitometry of the cornea was evaluated.

Results: Results: the mean age of each patient in the DMGK and chronic corneal scarring group was 53.25 ± 5.95, 54.40 ± 17.20 years, respectively. Densitometry measurement in 10 to 12 mm in diameter in DMGK was significantly higher than chronic corneal scarring (DMGK=44.62±11.62, chronic corneal scarring=27.46±10.76, p=0.004). The mean value on the total corneal densitometry in severe DMGK group was more than the chronic corneal scarring (32.5±5.61, 28.01±8.15, respectively). There were not any significant differences in other densitometry values between the groups

Conclusion: Conclusion: because corneal densitometry is a parameter for the evaluation of corneal haze, our study showed that corneal opacity in the studied chemically injured group is probably higher than the other group and the peripheral ring of the cornea in patients with DMGK is more opaque.

 

Shiva Bagheri1 *, khosrow jadidi2 , Mohammad Aghazadeh Amiri1

 1. . School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
 2. Vision Health Research Center, Semnan university of medical sciences, Semnan, Iran
ادامه مطلب