انجمن علمی اپتومتری ایران

خانم شادی اکبریان نیا(THYROID EYE DISEASE, DIAGNOSIS AND MANAGEMENT BY SETTING UP THE REGISTRY SYSTEM)

خانم شادی اکبریان نیا(THYROID EYE DISEASE, DIAGNOSIS AND MANAGEMENT BY SETTING UP THE REGISTRY SYSTEM)

THYROID EYE DISEASE, DIAGNOSIS AND MANAGEMENT BY SETTING UP THE REGISTRY SYSTEM

 

  1. Iran University of Medical Sciences, Ophthalmic Research Center, Rassul-e-Akram Hospital

Abstract:

 رجیستری بیماری‌ها عبارتست از یک سیستم سازمان یافته که از روش‌های مطالعات مشاهده‌ای برای جمع‌آوری اطلاعات کلینیکی استفاده می‌کند تا پیامدهای مشخصی را برای جمعیتی که دچار یک بیماری، عارضه یا مواجهه خاص هستند ارزیابی کند. بر اساس تعریف NIH یک طرح رجیستری راه‌اندازی می‌شود تا با انجام آزمایشات بالینی درک بیشتری نسبت به یک بیماری یا عارضه خاص ایجاد کند، روش‌های درمانی یا الگوی رفتاری جمعیت را توسعه بخشد و چگونگی پیشرفت بیماری در آن جمعیت را بررسی کند، و موجب بهبود کیفیت مراقبت‌های بهداشتی شده و آن را مانیتور کند. این سیستم برای بررسی دو گروه بیماری‌های مزمن و نادر بیشتر قابل استفاده و کارآمد بوده است. از سوی دیگر تیروئید چشمی بطور معمول از علائم مبتلایان به بیماری گریوز می‌باشد و بطور کمتر شایع در بیماران هاشیموتو یا یوتیروئیدیسم ظاهر می‌شود؛ بطوری‌که در ابتدای افتالموپاتی %90-80 از بیماران از پرکاری تیروئید و بقیه از یوتیروئیدیسم یا هایپوتیروئیدیسم رنج می‌برند. بطور کلی شواهد بالینی تظاهرات چشمی در 50% از بیماران گریوز وجود دارد ولی تظاهرات زیربالینی که با استفاده از CT و MRI از اوربیت و یا اندازه‌گیری iop در حالت نگاه به بالا قابل ثبت می‌باشد، در بیش از 90 درصد از بیماران وجود دارد. مطالعات زیادی در جهت ارتباط نزدیک این علائم در مراحل مختلف بیماری و بسته به شدت آن با کیفیت زندگی فرد انجام شده که موید تاثیرپذیری شدید زندگی افراد مبتلاست. به همین منظور با توجه به ویژگی‌های بیان شده برای این بیماری، سیستم ثبت روش مناسبی در نظر گرفته شد تا بتوان در جهت تشخیص زودرس بیماری، درمان‌های به موقع و بررسی و شناخت فاکتورهای محیطی تشدید‌کننده در مناطق مختلف ایران، سطح آگاهی تخصصی و عمومی و نیز کیفیت زندگی افراد را ارتقا بخشید، و ابهامات در آمار میزان شیوع و بروز آن را در جمعیت ایرانی تا حد زیادی بهبود داد.

Shadi Akbarian Nia1 *, Dr. Mohsen Bahmani Kashkooli1

تگ ها:
اشتراک‌گذاری:
۲۱۷

نظرات (۰)

نظر بدهید

آخرین مقالات