انجمن علمی اپتومتری ایران

آقای علیرضا علینقی(Motor fusion non instrumental training)

آقای علیرضا علینقی(Motor fusion non instrumental training)

Motor fusion non instrumental training

با افزایش چشمگیر استفاده‌از دیدنزدیک و ابزار دیجیتال مانند رایانه های شخصی و گوشی های همراه در جوامع امروزی،خصوصا در ایام همه گیری بیماری کرونا بروز مشکلات ورجنسی و تطابقی در افراد بیشتر از گذشته احساس می شود .لذا اغلب افرادی که به ما مراجعه میکنند نیاز به درمان های ویژن تراپی دارند.اما بعلت عدم دسترسی بیشتر همکاران و بیماران به روش های مناسب ویژن تراپی و ابزار لازم برای این امر بر آن شدم تا در این مقاله روشی بسیار ساده و کاربردی،تنها به کمک انگشتان دست و بدون نیاز به ابزاری دیگر،

تمریناتی را در جهت افزایش توان فیوژنی در رنج های BO&BIوهمچنین تمر ینات Anti Suppression و حرکاتPursuit وSaccadic که  برای تمامی بیماران با هر شرایط ودر هر سنی قابل انجام باشد ارائه دهم،

تگ ها:
اشتراک‌گذاری:
۱۱۱

نظرات (۰)

نظر بدهید

آخرین مقالات