انجمن علمی اپتومتری ایران

آقای دکتر مسعود صادقی(CHITOSAN PROPERTIES AND ITS APPLICATIONS IN OPHTHALMOLOGY AND OPTOMETRY)

آقای دکتر مسعود صادقی(CHITOSAN PROPERTIES AND ITS APPLICATIONS IN OPHTHALMOLOGY AND OPTOMETRY)

CHITOSAN PROPERTIES AND ITS APPLICATIONS IN OPHTHALMOLOGY AND OPTOMETRY

 

Abstract:خواص Chitosan و کاربردهای آن در چشم پزشکی و اپتومتری دکتر مسعود صادقی، دکتر عباس عظیمی خراسانی، دکتر پرستو تاج زاده، دکتر مریم عرفانی حقیری پس از سلولز، chitin فراوان¬ترین پلی¬ساکارید طبیعی در کره زمین و ماده تقویت کننده ساختمان سخت¬پوستان و حشرات و... است. chitosan مشتق اصلی chitin است که با حذف عامل استیل از نیتروژن (داستیلاسیون) بدست می¬آید. خصوصیات بیولوژیک chitosan به شرح زیر معرفی گردیده است: • سازگاری با بافت زنده: یک پلیمر طبیعی است؛ قابل تجزیه زیستی به اجزاء اولیه تشکیل دهنده است؛ ایمن و غیر سمی است. • با قدرت به سلولهای پستانداران و میکروبها می¬چسبد. • اثر بازسازی کننده روی بافت پیوندی لثه دارد. • تشکیل استئوبلاستهای مسئول ساخت استخوان را تسریع می¬نماید. • باعث توقف خونریزی می¬شود. • رشد قارچها را متوقف می¬کند • خاصیت اسپرم کشی دارد. • ضد تومور است. • اثر ضد افزایش کلسترول خون دارد. • تسریع کننده تشکیل استخوان است. • آرامبخش سیستم اعصاب مرکزی است. • تقویت کننده سیستم ایمنی است. کاربردهای Chitin وChitosan: ü عکسبرداری ü لوازم آرایش و گریم ü غذا و تقویت کننده¬ها ü مهندسی آب ü تهیه کاغذ ü تولید باطری خشک ü ساخت پوست مصنوعی ü سیستمهای دارورسانی ü بیوتکنولوژی ü چشم پزشکی: chitosan واجد کلیه خصوصیات مناسب برای ساخت یک عدسی تماسی ایده¬آل است از جمله: شفافیت اپتیکی، ثبات مکانیکی، اصلاح اپتیکی مناسب، قابلیت عبور گاز بخصوص درمورد اکسیژن، قابلیت خیس شدن و سازگاری ایمونولوژیک. فیلمهائی که از دپلیمریزه کردن نسبی و تخلیص chitosan تهیه شد از نظر اپتیکی شفاف، دارای مقاومت کششی و مقاومت به پاره شدن و قابلیت کشسانی مناسب بود و محتوای آب و قابلیت عبور اکسیژن مناسب داشت. قابلیت بسیار مناسب تبدیل chitosan به فیلم نازک در کنار خواص ضدمیکروبی و ترمیم کننده زخم، آن را کاندید مناسبی برای توسعه عدسی تماسی بانداژ می¬نماید. در این مقاله به مرور تعدادی از پژوهشهای مرتبط با این خواص پرداخته می¬شود.

 

Masoud Sadeghi1 *, Abbas Azimi Khorasani2 , Parastoo Tajzadeh2 , Maryam Erfani Haghiri3

  1. Shahid Beheshti university of medical sciences
  2. Mashhah university of medical sciences
  3. Razavi hospital, Mashhad-Iran
تگ ها:
اشتراک‌گذاری:
۲۱۵

نظرات (۰)

نظر بدهید

آخرین مقالات