انجمن علمی اپتومتری ایران

خانم نرگس فیروزی (NYSTAGMUS)

خانم نرگس فیروزی (NYSTAGMUS)

NYSTAGMUS

 

  1. MSc student ,Iran University of Medical Science

Abstract:

 نیستاگموس حرکات منظم ، تکراری و غیر آگاهانه چشم است که جهت ، دامنه و فرکانس آنها متفاوت است . وقوع نیستاگموس خیلی نادر است . نیستاگموس به روش های مختلفی طبقه بندی میشود؛ مثلا نیستاگموس آشکار و نیستاگموس مخفی ؛ یا نیستاگموس فیزیولوژیک و غیر فیزیولوژیک و ... . ارزیابی نیستاگموس به چند دلیل مشکل است : 1) نیستاگموس یک نشانه است ؛ 2) با نگاه کردن به نوع حرکت چشمی نیستاگموسی نمیتوان به علت حرکت پی برد ؛ 3) نمی توان به راحتی حرکت نیستاگموسی را طبقه بندی کرد ؛ 4) یک بیمار ممکن است انواع مختلفی نیستاگموس نشان دهد ؛ 5 ) نقص بینایی فرد ارتباط کمی با نوع حرکت نیستاگموسی دارد . برای ارزیابی نیستاگموس توجه به سیمپتومها و سابقه ی بیمار بسیار مهم است . سلامت چشمی بیمار باید کاملا ارزیابی شود . رفرکشن دقیق هر چند مشکل است ولی اهمیت بالایی دارد . حتما باید دید دوچشمی بیمار ارزیابی کامل گردد. چندین خط درمانی برای نیستاگموس وجود دارد که به هدف ما از درمان و علت افت بینایی مرتبط است از جمله : تجویز عینک یا لنز تماسی که لنز تماسی ارجح است ، درمان پریزماتیک مثل تجویز پریزم یوک ، ویژن تراپی ، استفاده از بایوفیدبک شنوایی ، درمان آمبلیوپی فعال و جراحی ؛ یا ترکیب چند روش با یکدیگر.

تگ ها:
اشتراک‌گذاری:
۲۰۳

نظرات (۰)

نظر بدهید

آخرین مقالات