انجمن علمی اپتومتری ایران

خانم مژگان جمالزهی(بررسی میزان شیوع انحراف چشم به خارج در بین کودکان دبستانی شهر ایرانشهر)

خانم مژگان جمالزهی(بررسی میزان شیوع انحراف چشم به خارج در بین کودکان دبستانی شهر ایرانشهر)

بررسی میزان شیوع انحراف چشم به خارج در بین کودکان دبستانی شهر ایرانشهر

  1. iranshahr university of medical sciences

Background and Aim: انحراف به خارج چشم میتواند باعث سرکوب بینائی وتنبلی چشم در سنین خردسالی گردد.در مطالعه مقطعی که برروی 370کودک دبستانی شهرستان ایرانشهر شد..

Methods: .تست کاور تست متناوب جهت بررسی انحراف برروی کودکان انجام گرفت.در کودکان مشکوک به تروپیا که به مطب بینایی سنجی ارجاع شده بودند تست cover uncover انجام ومیزان انحراف نیز به وسیله الترنیت پریزم کاور اندازه گیری شد.

Results: شیوع انحراف به خارج در بین کودکان دبستانی 27.02بود که %97.01آنرا اگزوفوریا و2.99%آنرا اگزوتروپیا تشکیل دادند.از نظر تفاوت جنسی اختلاف معنی داری بین انها دیده نشد.اما انحراف چشم به خارج در گروهای سنی اول ودوم دبستان بالاتر بود(p<0.0001).از میان89دانش اموز ارجاعی 72کودک (41پسرو31دختر)به درمانگاه مراجعه نمودند%75.31کودکان گروههای سنی مختلف دچار اگزوفوریای کمتر از 10پریزم دیوپتر و6.1%اگزوفوریای بیش از 10پریزم دیوپتر و 3.2% دچار اگزوتروپیا بودند.معاینه اسلیت لامپ وفاندوسکوپی در اکثر بیماران طبیعی بوده است (بترتیب 85.90و97.2). امبلیوپی در2.1%بیماران دچار انحراف خارج به چشم دیده شد.

Conclusion: در مجموع اگزوفوریا در میان کودکان دبستانی شیوع بالائی دارد ولی باافزایش سن بطور معنی داری کاهش پیدا میکند.در مقابل موارد اگزوتروپیا باافزایش سن تظاهر بالاتری خواهد داشت.

تگ ها:
اشتراک‌گذاری:
۳۱۲

نظرات (۰)

نظر بدهید

آخرین مقالات