انجمن علمی اپتومتری ایران

خانم فرزانه دهقانیان(شیوع تنبلی چشم در بیماران سندرم داون با رنج سنی 10 تا 30 سال)

خانم فرزانه دهقانیان(شیوع تنبلی چشم در بیماران سندرم داون با رنج سنی 10 تا 30 سال)

شیوع تنبلی چشم در بیماران سندرم داون با رنج سنی 10 تا 30 سال

 

MS student of optometry Iran University of Medical Sciences

Background and Aim:تعیین شیوع تنبلی چشم و عوامل موثر در ایجاد آن در بیماران با سندرم داون با رنج سنی 10 تا 30 سال است.

Methods: در این مطالعه 250 نفر از بیماران با سندرم داون در بیمارستان چشم پزشکی نور تحت معاینات کامل چشمی قرار گرفتند. در این گزارش شیوع آمبلیوپیا و ارتباط آن با عیب انکساری، انحرافات چشمی، کدورت عدسی، موقعیت پلک ها(توزیس) مورد بررسی قرار گرفت

Results: متوسط سنی نمونه ها 16.05± 4.82 سال بود که 53.0% آنان را مردان تشکیل داد. شیوع آمبلیوپیا توتال (اختلاف حدت بینایی 2 خط چارت یا بیشتر بین دو چشم) 11%( 95% CI: 9.65 to 12.35) و در چشم راست و چپ به ترتیب 34.3%و 33.1% بود. که شیوع آمبلیوپی توتال در مردان و زنان به ترتیب 5.10%و %16.70 بود( p= 0.001 شیوع هایپروپی برابر و بالاتر از 3 دیوپتر چشم راست در مواردیکه آمبلیوپی توتال داشته اند 19.6% (P= 0.000)که این مقدار در چشم چپ برابر(P= 0.000) 21.1% بود شیوع مایوپی برابر و بالاتر از 5 دیویتر چشم راست در مواردی که آمبلیوپی توتال داشته اند برابر 31.6% (P= 0.000) بدست آمد که این مقدار در چشم چپ برابر 33.3% (P= 0.000) بود. شیوع آستیگمات برابر یا بالاتر از 3 دیوپتر چشم راست درمواردی که آمبلیوپی توتال داشته اند برابر 13.7% ( P= 0.346) بود که این مقدار در چشم چپ برابر 20.0%) ( P= 0.001)بدست آمد .

Conclusion: این مطالعه نشان میدهد که درصد شیوع آمبلیوپیا در بیماران سندرم داون به نسبت افراد نرمال بیشتر است. فاکتورهای خطر آمبلیوپیا در این دسته از بیماران شامل هایپروپی بالا، استرابیسم به ویژه (ایزوتروپیا) و کدورت مدیا چشم (کاتاراکت) می باشد

 

تگ ها:
اشتراک‌گذاری:
۱۱۴

نظرات (۰)

نظر بدهید

آخرین مقالات