انجمن علمی اپتومتری ایران

آقای علیرضا علینقی(تمرینات بینایی بیماران انیزومتروپیک  آمبلیوپی در سنین مختلف در خانه)

آقای علیرضا علینقی(تمرینات بینایی بیماران انیزومتروپیک  آمبلیوپی در سنین مختلف در خانه)

تمرینات بینایی بیماران انیزومتروپیک  آمبلیوپی در سنین مختلف در خانه

اپتومتریست و ارتوپتیست بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نور

درمان تنبلی چشم همواره برای همکاران موضوعی بسیار حیاتی و توام با چالش های بسیار بوده،بصورتی که در مورد تکنیک های درمانی وسن مناسب درمان نظرات و دیدگاههای مختلفی بوجود آمده.از این رو بیماران بزرگسال تر و خانواده های بیماران خردسال دچار یک سردرگمی و گاها عدم موفقیت در درمان میشوند.

از این رو داشتن یک پروتکل صحیح درمانی و انجام صحیح آن می تواند بسیاری از این مشکلات را مرتفع کند.از طرفی دیگر ،نبود روش هاو تکنیک های صحیح در مان فعال تنبلی چشم خصوصا در بیماران کم سن تر

باعث می شود آنها میل ورغبتی به درمانشان از خود نشان ندهند.

لذا درمانشان با شکست مواجه می شود،در این مقاله سعی شده تمرینات و تکنیک های کار آمددرمان آنیزومتروپیک آمبلیوپی که قابل دسترسی برای اغلب بیماران و قابل اجرا در منزل باشد ، با در نظر گرفتن شرایط سنی،اجتماعی و اقتصادی آنها معرفی شود.

تگ ها:
اشتراک‌گذاری:
۳۰۱

نظرات (۰)

نظر بدهید

آخرین مقالات