انجمن علمی اپتومتری ایران

آقای سید مصطفی نقیبیان(انتخاب عدسی در شرایط انکساری گوناگون و ارائه نمونه جهت بررسی مشکلات بیمار بعد از فیت عینک)

آقای سید مصطفی نقیبیان(انتخاب عدسی در شرایط انکساری گوناگون و ارائه نمونه جهت بررسی مشکلات بیمار بعد از فیت عینک)

انتخاب عدسی در شرایط انکساری گوناگون و ارائه نمونه جهت بررسی مشکلات بیمار بعد از فیت عینک

کارشناس ارشد اپتومتری

خلاصه:

گاهی مشاهده میشود بیماران و مراجعین مراکز اپتومتری جهت انتخاب عینک طبی(کاهش ضخامت،کوچک نمایی و بزرگ نمایی) با شماره متوسط و بالا ،از اپتومتریست خود راهنمایی میخواهند و یا اینکه از بینایی با عینک طبی ساخته شده خود شکایت دارند. همانطور که میدانید متریال ،ضریب شکست،شکل ،انحنا ،پوشش و نحوه قرارگیری عدسیهای عینک در مقابل چشم بیمار در چگونگی درک تصویر مغزی او نقش بسزایی دارند.بنابراین تغییر در هر یک از عناصر مذکور در انتخاب عدسی عینک میتواند باعث بروز نارضایتی و شکایت بیماران گردد.

به عنوان مثال برای انتخاب یک عدسی بررسی تغییرات کیفیت اپتیکی در نتیجه تغییر متریال آن بسیار حائز اهمیت است ،چراکه مونومرهای سازنده یک عدسی با Abbe number متفاوت میتواند TCA(خطای رنگی عرضی) عدسی را افزایش داده و کیفیت تصویر اجسام دور را کاهش دهد.یا در مثال دیگر تغییرات شعاع انحنای عینک با پاورهای ثابت باعث تغییر در قدرت موثره عدسی شده و برای بیمار درک جدیدی از تصویر ایجاد شده را به همراه خواهد داشت که این مهم عاملی برای نارضایتی وی خواهد بود.

 در این سخنرانی جهت بررسی مشکلات بینایی بیماران با عینکهای ساخته شده با پاور متوسط و بالا و رفع آنها مطالبی به شکل نمونه بیان میگردد

تگ ها:
اشتراک‌گذاری:
۲۴۱

نظرات (۰)

نظر بدهید

آخرین مقالات