انجمن علمی اپتومتری ایران

آقای اشکان جولایی(EXODEVIATION AND HYPEROPIA CORRECTION)

آقای اشکان جولایی(EXODEVIATION AND HYPEROPIA CORRECTION)

EXODEVIATION AND HYPEROPIA CORRECTION

  1. Iran university of medical science rehabilitation faculty

Abstract: انحرافات از نوع اگزو انحرافاتی هستند که یکی از چشم ها نسبت به چشم فیکساتور به جهت تمپورال می چرخد که در حالت نهان اگزوفوریا و در حالت آشکار اگزوتروپیا نامیده می شود.هایپروپیا نیز نوعی عیب انکساری است که در آن تصویر اجسام واقع در بی نهایت اپتیکی پشت شبکیه می افتد.سیستم تطابقی و تقاربی به صورت متقابل بر یکدیگر تاثیر میگذارند به طوری که افزایش تطابق موجب تحریک تقارب و همچنین افزایش تقارب موجب تحریک تطابق شود.از آنجایی که اصلاح هایپروپی همراه با کاهش نیاز تطابقی است وهمانطور که گفته شد تطابق و تقارب نیز با یک دیگر ارتباط مستقیم دارند و اصلاح هایپروپی میتواند موجب تشدید انحراف اگزو شود و اصلاح نکردنش می تواند موجب بروز علایم ناشی از هایپروپی و حتی در کودکی موجب آمبلیوپی شود. این مهم موجب می شود در ذهن ما تناقضی بین اگزوفوریا و اصلاح هایپروپی به وجود بیاید که باید اولویت اصلاح این دو را مشخص کنیم.در این ارایه اولا میخواهیم تناقض شکل گرفته را تا حد امکان از بین ببریم و با توجه به تحقیقات صورت گرفته و همچنین منطق ارتباط بین سیستم تقاربی تطابقی و فیوژن اولویت و نحوه تجویز را به صورت کلی مطرح می کنیم.در نهایت مطرح می کنیم که در عمل در اکثر موارد بر خلاف آنچه که از ظاهر قضیه پیداست اصلاح هایپروپی در موارد موجب بهبود انحراف هم می شود.

تگ ها:
اشتراک‌گذاری:
۱۳۹

نظرات (۰)

نظر بدهید

آخرین مقالات